Szczenięta grzywacza chińskiego

Grzywacze chińskie są jednymi z najbardziej uczuciowych, wrażliwych piesków o dość kruchej psychice. Bardzo przywiązują się do swego właściciela. Od szczenięcia można już zaobserwować, jaki typ charakteru taki piesek wyraża. Wszystko zależy także od wychowania, czułości i zainteresowania ze strony właściciela. Psy chińskie doskonale czują się w stadzie.

Do osób postronnych podchodzą z dużym dystansem, nieufnością, ignorując próbę bezpośredniego kontaktu. Od szczenięcia psy te wykazują wyraźne poczucie terytorializmu. Wytrwale bronią swojego domu czy właściciela. Inną cechą widoczną już w zachowaniu szczeniąt jest ciekawość. Ciekawskie grzywacze najczęściej buszują po nieznanym sobie terenie. Lubią spacery, jednak bardzo często mają kłopot z posłuszeństwem. Stąd konieczna jest dość wczesna tresura tych zwierząt.

Kupując szczeniaka z rasy grzywaczy chińskich warto dowiedzieć, na czym polegają główne zasady ich przekazywania. Najczęściej szczenięta opuścić hodowlę mogą dopiero po ukończeniu 8-go tygodnia życia. Hodowca grzywaczy chińskich pomoże w podjęciu decyzji o wyborze temperamentu szczenięcia do konkretnych oczekiwań jego późniejszego opiekuna. Szczenię uzyskuje klasę kynologiczną w zależności od przeznaczenia i wartości rodowodowej. Wyróżnia się klasę: wybitnie wystawową, która idealnie rokuje na wystawy oraz do hodowli.

Jest także klasa wystawowo-kolankowa również wysoko rokuje wystawowo pod względem fizycznym, ale z różnych przyczyn szczenię takie nie jest przeznaczone do hodowli np. charakter psa wymaga dopracowania przez opiekuna lub szczenię posiada niewielkie odstępstwa od określonego wzorca. Są też szczenięta klasy kolankowej. Te nie rokują wystawowo, ze względu na większe odstępstwa od wzorca, wady, dysproporcje budowy ciała itp. i te właśnie przeznaczone są do warunków domowych.